اشتراک‌گذاری

پوشش‌های بیمه عمر

پوشش‌های بیمه عمر را‌ می‌توان به دو دسته پوشش‌های اصلی و تکمیلی تقسیم کرد.

پوشش‌های اصلی بیمه عمر شامل پوشش‌ فوت طبیعی و فوت بر اثر حادثه است. به این معنی که شرکت بیمه وظیفه دارد در صورت فوت ‌بیمه‌گذار به صورت طبیعی یا در اثر حادثه، بر اساس شرایط ‌بیمه‌نامه به ذی نفعان او غرامت پرداخت کند.

پوشش‌های تکمیلی بیمه عمر در شرکت‌های مختلف بیمه ممکن است متفاوت باشد اما به صورت کلی این پوشش‌ها شامل موارد زیر است:

  • دریافت وام بدون ضامن
  • پوشش بیماری‌های خاص (انواع سرطان، پیوند اعضا، سکته قلبی، سکته مغزی و عمل قلب)
  • پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی
  • پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی و...

محاسبه بیمه عمر

در محاسبه بیمه عمر میزان حق‌بیمه عمر کاملا به دلخواه شخص بیمه‌گذار می‌باشد.

همچنین با انتخاب پوشش‌های متفاوت توسط شخص بیمه‌گذار میزان حق‌بیمه پرداختی تغییری نخواهد کرد، ولی میزان اندوخته‌ی نهایی شخص تغییر‌ می‌کند. به این صورت که با انتخاب پوشش‌های بیشتر میزان اندوخته‌ی نهایی فرد کاهش پیدا خواهد کرد.

در مجموع‌ می‌توان گفت که در محاسبه بیمه عمر و میزان اندوخته نهایی آن، عوامل زیر تأثیرگذار هستند:

  • میزان حق بیمه
  • نحوه پرداخت حق بیمه
  • میزان افزایش حق بیمه به صورت سالانه
  • مدت ‌بیمه‌نامه‌
  • سن بیمه‌شده

بهترین بیمه عمر

بهترین بیمه عمر با توجه به هدف هر فرد از خرید آن متفاوت می‌باشد.

بهترین بیمه عمر برای افرادی که آن را صرفا جهت سرمایه‌گذاری بلندمدت خریداری می‌کنند، بیمه عمری است که حداکثر میزان حق‌بیمه پرداختی، حداقل پوشش‌های بیمه‌ای و حداکثر میزان سوددهی را داشته ‌باشد. همچنین برای آن دسته از افرادی که بیمه عمر را با توجه به مفهوم بیمه‌ای آن خریداری می‌کنند، بیمه عمری بهتر است که پوشش‌های کامل‌تر و مناسب‌تری را ارائه‌ می‌دهد.