دفتر مرکزی: 85939397-021

  ایران‌مال:  47677000-021

 

  ایمیل: Info@farazbim.ir

 

  دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهیداحمدقصیر (بخارست)، خیابان شهیداحمدیان (پانزدهم)، پلاک 4، طبقه سوم

  واحد ایران‌مال: تهران، انتهای اتوبان شهیدخرازی، بازاربزرگ‌ایران‌مال، طبقهG0، واحد RA366