معرفی شرکت بیمه تامین فرزانگان آینده

 

نمایندگی بیمه تامین فرزانگان آینده پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط، اعم از بیمه مرکزی ج. ا. ایران، سازمان خصوصی‌سازی، احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره نزد بیمه مرکزی و سایر اقدامات اساسی دیگر، در تاریخ 31/06/1394 نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهر تهران با شماره 479485 و شناسه ملی 14005244039 به ثبت رسید و از تاریخ مذکور شرکت نمایندگی بیمه تامین فرزانگان آینده به عنوان اولین نماینده حقوقی شرکت بیمه رازی در استان تهران شروع به فعالیت نمود.
شرکت تامین فرزانگان آینده با همکاری سرمایه انسانی متخصص، وفادار و توانمند و شبکه‌فروش کارآمد به دنبال رشد، توسعه توانگری مالی، ایجاد اطمینان و امنیت برای بیمه‌گذاران و افزایش ارزش افزوده اقتصادی سهامداران است.
افزایش سهم بازار، رشد حاشیه سودعملیاتی خالص، افزایش سطح رضایت مشتریان و بهینه کردن ترکیب سرمایه انسانی در اهداف کلان شرکت دیده شده است.
توسعه مدیریت بازاریابی و به کارگیری ابزارهای نوین فروش، سرعت بخشیدن در ارائه خدمات و ارتقای سطح کیفی آن، توسعه سرمایه انسانی و استقرار مدیریت دانش از استراتژی‌های این شرکت تعریف شده است.